NMAP (Network Mapper) je brezplačno in odprtokodno orodje za skeniranje omrežja, ki ga uporabljajo sistemski administratorji, varnostni strokovnjaki in navdušenci nad IT-om za odkrivanje naprav v omrežju, preverjanje odprtih vrat in identifikacijo storitev, ki tečejo na teh vratih.

NMAP je zelo prilagodljivo orodje, ki omogoča širok spekter skeniranj, od preprostih ping preverjanj do naprednih skeniranj, ki zaznavajo operacijske sisteme, vrste naprav, uporabljene programe in celo možne ranljivosti.

Ključne značilnosti NMAP:

 1. Odkrivanje naprav: NMAP lahko hitro skenira velika omrežja in identificira vse naprave, ki so povezane na omrežje, vključno z računalniki, usmerjevalniki, preklopniki in drugimi omrežnimi napravami.
 2. Preverjanje odprtih vrat: Z NMAP-om lahko preverite, katera omrežna vrata so odprta na napravi. To je ključno za varnostno preverjanje, saj odprta vrata lahko predstavljajo vstopne točke za neželene goste.
 3. Odkrivanje storitev: NMAP ne samo da odkrije odprta vrata, ampak lahko tudi identificira, katere storitve tečejo na teh vratih (npr. HTTP, FTP, SSH), kar je bistveno za nadaljnjo analizo varnosti in konfiguracijo omrežja.
 4. Odkrivanje operacijskih sistemov: Z naprednimi tehnikami, kot so fingerprinting in stack analysis, lahko NMAP pogosto določi, kateri operacijski sistem teče na oddaljeni napravi, kar lahko pomaga pri načrtovanju nadaljnjih testiranj varnosti.
 5. Prilagodljivost in skriptanje: NMAP omogoča uporabo NSE (NMAP Scripting Engine) skript, ki so zelo prilagodljive in omogočajo avtomatizacijo kompleksnih nalog, pregledovanje ranljivosti in še več.

Primeri uporabe NMAP:

 • Varnostna presoja: Sistemski administratorji lahko uporabljajo NMAP za odkrivanje neželenih naprav ali preverjanje, ali so bila omrežna vrata nenamerno pustila odprta.
 • Omrežno vzdrževanje: Redno skeniranje omrežja z NMAP-om lahko pomaga pri spremljanju sprememb v omrežni topologiji in zagotavljanju, da so vse naprave pravilno konfigurirane.
 • Raziskovanje ranljivosti: Varnostni strokovnjaki lahko uporabljajo NMAP v kombinaciji z drugimi orodji za odkrivanje potencialnih ranljivosti v omrežnih storitvah.
 • Forenzična analiza: Po varnostnem incidentu lahko NMAP pomaga pri ugotavljanju, katera vrata in storitve so bila odprta, kar lahko ponudi vpogled v to, kako je bil napad izveden.

NMAP je izjemno prilagodljivo in zmogljivo orodje, ki ponuja številne možnosti za skeniranje in analizo omrežij. Tukaj je 15 najpogosteje uporabljenih NMAP komand, ki pokrivajo različne vidike skeniranja in analize omrežja:

 1. Osnovno skeniranje enega gostitelja: nmap [IP ali domena]
  nmap 192.168.123.254
 2. Osnovno skeniranje več gostiteljev: nmap [IP1 IP2...IPn]
  nmap 192.168.123.254 172.28.50.35
 3. Skeniranje celotnega podomrežja: nmap [IP/subnet]
  nmap 192.168.123.0/24
 4. Skeniranje določenih vrat: nmap -p [vrata] [IP ali domena]
  nmap -p 443 172.28.50.35
  nmap -p 21,80,443,5060 172.28.50.35
 5. Skeniranje vrat z uporabo TCP connect:nmap -sT [IP ali domena]
  nmap -sT 172.28.50.35
 6. Skeniranje vrat z uporabo TCP SYN skeniranja (zahteva root privilegije): nmap -sS [IP ali domena]
  nmap -sS 172.28.50.35
 7. Odkrivanje operacijskega sistema in storitev: nmap -A [IP ali domena]
  nmap -A 172.28.50.35
 8. Skeniranje brez izvedbe DNS resolucije: nmap -n [IP ali domena]
  nmap -n 172.28.50.35
 9. Skeniranje s podrobnim izpisom: nmap -v [IP ali domena]
  nmap -v 172.28.50.35
 10. Skeniranje s podrobnim izpisom in zaznavanjem različic storitev: nmap -sV -v [IP ali domena]
  nmap -sV -v 172.28.50.35
 11. Skeniranje s prilagojenim časom odziva (timing): nmap -T[0-5] [IP ali domena]
  nmap -T3 172.28.50.35
 12. Skeniranje z uporabo specifičnih NMAP skriptov: nmap --script=[ime_skripta] [IP ali domena]
  nmap –script=sip-methods -sU -p 5060 172.28.50.35
 13. Skeniranje UDP vrat: nmap -sU [IP ali domena]
  nmap -sU 5060 172.28.50.35
 14. Shranjevanje rezultatov v datoteko: nmap -oN [ime_datoteke] [IP ali domena]
  nmap -oN testiranje_host035.txt 172.28.50.35
 15. Agresivno skeniranje (hitro, vključuje detekcijo OS in storitev, traceroute): nmap -T4 -A [IP ali domena]
  nmap -T4 -A 172.28.50.35

Vsaka od teh komand je prilagodljiva in lahko vključuje dodatne parametre za specifične potrebe skeniranja. Pri uporabi NMAP-a je pomembno upoštevati varnostne in etične smernice, saj neavtorizirano skeniranje lahko vodi do pravnih posledic. Vedno se prepričajte, da imate dovoljenje za skeniranje ciljnega omrežja ali naprave.

Za uporabnike, ki raje uporabljajo grafične uporabniške vmesnike (GUI) namesto ukazne vrstice, NMAP ponuja odlično rešitev imenovano Zenmap. Zenmap je uradni NMAP GUI, ki omogoča lažje upravljanje skeniranj in bolj intuitiven način pregledovanja rezultatov. To orodje je namenjeno tako začetnikom kot tudi izkušenim uporabnikom, ki želijo izkoristiti moč NMAP-a brez potrebe po podrobnem poznavanju ukazne vrstice.

Ključne funkcionalnosti Zenmap:

 1. Enostavno upravljanje skeniranj: Zenmap omogoča hitro in enostavno nastavitev skeniranj z izbiro prednastavljenih profilov ali z ročnim konfiguriranjem naprednih opcij.
 2. Grafični prikaz omrežij: Eden izmed najbolj priljubljenih funkcij Zenmap-a je njegova sposobnost vizualizacije omrežij. Uporabniki lahko generirajo topološke mape, ki prikazujejo kako so naprave povezane med seboj, kar olajša razumevanje strukture omrežja.
 3. Zgodovina skeniranj: Zenmap shranjuje zgodovino skeniranj, omogoča pa tudi primerjavo rezultatov skeniranj čez čas. To je še posebej koristno za sledenje sprememb v omrežju in prepoznavanje novih ali spremenjenih naprav.
 4. Podroben pregled rezultatov: Zenmap omogoča podrobno analizo rezultatov skeniranja, vključno z odprtimi vrati, zaznanimi storitvami in operacijskimi sistemi, kot tudi morebitnimi varnostnimi opozorili.
 5. Uvoz in izvoz rezultatov: Rezultate skeniranja je mogoče enostavno uvoziti ali izvoziti v različnih formatih, kar omogoča deljenje z drugimi in nadaljnjo analizo z drugimi orodji.

NMAP nadalje izstopa zaradi svojega zmogljivega NMAP Scripting Engine (NSE), ki omogoča uporabnikom, da s pomočjo skript izvajajo različna varnostna preverjanja in avtomatizirajo zapletene naloge. Ta funkcija dodaja novo raven prilagodljivosti in moči NMAP, saj uporabnikom omogoča, da prilagodijo skeniranje omrežja svojim specifičnim potrebam.

NMAP Scripting Engine (NSE):

 1. Varnostna preverjanja: NSE omogoča uporabnikom, da z različnimi skripti izvajajo obsežna varnostna preverjanja. To vključuje identifikacijo in izkoriščanje znanih ranljivosti, preverjanje konfiguracij omrežnih storitev in celo odkrivanje slabih ali privzetih gesel.
 2. Avtomatizacija nalog: S pomočjo NSE lahko uporabniki avtomatizirajo ponavljajoče se ali kompleksne naloge, kar omogoča hitrejše in bolj učinkovito upravljanje omrežja in varnostno preverjanje.
 3. Razširljivost: NMAP skupnost redno prispeva nove skripte, kar omogoča NMAP-u, da ostane na tekočem z najnovejšimi varnostnimi grožnjami in tehnologijami. Poleg tega lahko uporabniki sami razvijejo svoje skripte za posebne potrebe, kar NMAP-u daje skoraj neomejene možnosti prilagajanja.
 4. Enostavna integracija: NSE skripte je mogoče enostavno integrirati v večje varnostne okvirje in procese, kar zagotavlja, da je NMAP ne samo samostojno orodje, ampak tudi dragocena komponenta v celoviti strategiji varnosti omrežja.

NSE je močno orodje, ki še povečuje uporabnost NMAP-a v različnih scenarijih, od preprostih skeniranj omrežja do naprednih varnostnih presoj in avtomatizacije nalog. Njegova zmogljivost za prilagajanje in razširljivost zagotavlja, da bo NMAP ostal vodilno orodje za upravljanje omrežne varnosti, preglednost in avtomatizacijo.

NMAP je izredno zmogljivo in prilagodljivo orodje, ki ponuja obsežne možnosti za skeniranje in analizo omrežij. Njegova sposobnost odkrivanja naprav, preverjanja odprtih vrat, identifikacije storitev, ki tečejo na teh vratih, in celo določanja operacijskih sistemov, ga naredi nepogrešljivega v arzenalu vsakega IT strokovnjaka, varnostnega analitika ali omrežnega administratorja. Z dodatno močjo NMAP Scripting Engine-a (NSE) se njegova uporabnost in prilagodljivost še povečata, omogočata pa tudi avtomatizacijo zapletenih nalog in varnostnih preverjanj.

Etična in zakonita uporaba

Kljub temu pa je izjemno pomembno poudariti potrebo po etični in zakoniti uporabi NMAP-a. Neavtorizirano skeniranje omrežij ali naprav lahko predstavlja kršitev zasebnosti, povzroči neželene motnje v omrežnih operacijah in celo vodi do pravnih posledic. Vedno je treba:

 1. Priskrbeti ustreznega dovoljenja: Pred začetkom skeniranja se prepričajte, da imate izrecno dovoljenje lastnika omrežja ali naprave.
 2. Spoštovati zasebnost in integriteto: Uporabljajte NMAP odgovorno in z namenom izboljšanja varnosti, ne pa za ogrožanje zasebnosti ali integritete omrežij ali naprav.
 3. Biti zavedni možnih posledic: Skeniranje omrežij brez dovoljenja lahko povzroči nenamerne motnje v delovanju omrežja in služb, zato je treba biti previden pri izbiri ciljev in vrst skeniranja.
 4. Ohranjati profesionalnost: Uporabljajte NMAP in njegove funkcije na način, ki odraža strokovnost in spoštovanje do etičnih standardov IT industrije.

V zaključku, NMAP je orodje z izjemnimi zmogljivostmi, ki lahko bistveno prispeva k varnosti in učinkovitosti omrežij. Vendar pa njegova moč prinaša tudi odgovornost. Z etično uporabo in ustrezno skrbnostjo lahko NMAP služi kot ključni del strategije varovanja in upravljanja omrežja, hkrati pa ohranja zaupanje in integriteto v digitalnem svetu.

Več informacij: nmap.org

NMAP moč skeniranja v vaših rokah