15 najpogostejših omrežnih ukazov v Windows okolju

V svetu Windows operacijskih sistemov obstaja vrsta omrežnih ukazov, ki so ključni za diagnostiko, konfiguracijo in nadzor omrežij. Ti ukazi omogočajo uporabnikom, da hitro rešujejo težave, konfigurirajo omrežne nastavitve in pridobivajo pomembne informacije o svojem omrežju. V nadaljevanju sledi podrobnejši vpogled v 15 najpogostejših in najkoristnejših omrežnih ukazov, vključno s primeri uporabe.

1. ipconfig

 • Opis: Prikazuje trenutne TCP/IP omrežne konfiguracije. Z ipconfig /all dobimo podrobne informacije, kot so IP naslov, podmasko omrežja, privzeti prehod in DNS strežniki.
 • Primer uporabe: ipconfig /all

Ipconfig je ukaz, ki se uporablja v Windows operacijskih sistemih za prikaz trenutnih konfiguracij omrežnih adapterjev. To vključuje IP naslov, podmasko omrežja, privzeti prehod in DNS strežnike. Ukaz ipconfig /all nudi podrobnejši vpogled v te informacije, prikazuje pa tudi dodatne podatke, kot so DHCP strežnik, lease čase in še več. To je osnovno orodje za diagnostiko omrežnih težav in omogoča hitro preverjanje, ali so omrežni adapterji pravilno konfigurirani in povezani z omrežjem.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig

2. ping

 • Opis: Preverja povezljivost z drugim IP naslovom ali gostiteljem. Je osnovno orodje za diagnostiko omrežnih težav.
 • Primer uporabe: ping google.com

Ping je eno izmed najbolj osnovnih in univerzalno uporabljenih orodij za diagnostiko omrežja. Uporablja se za preverjanje povezljivosti med dvema točkama v omrežju – vašim računalnikom in določenim IP naslovom ali domenskim imenom. Deluje tako, da pošlje ICMP (Internet Control Message Protocol) “echo request” pakete na ciljni naslov in čaka na “echo reply” odzive. Čas, ki ga potrebuje odziv, da se vrne, se meri in prikaže, kar omogoča oceno kakovosti povezave in njene hitrosti. ping je ključno orodje za ugotavljanje, ali so težave s povezavo posledica omrežnih motenj, nedosegljivosti ciljnega gostitelja ali drugih povezav v omrežni poti.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ping

3. tracert

 • Opis: Sledi poti paketov do ciljnega gostitelja. Uporabno za identifikacijo težav na poti paketov.
 • Primer uporabe: tracert google.com

Ko izvajate tracert, orodje pošlje pakete podatkov z naraščajočim vrednostim TTL (Time To Live). Za vsak skok (hop) v omrežju, se vrednost TTL zmanjša za 1, dokler ne doseže ciljnega gostitelja ali dokler TTL ne pade na 0. Ko se to zgodi, vmesni usmerjevalnik (router) ali ciljni gostitelj pošlje nazaj sporočilo o napaki ICMP (Internet Control Message Protocol), ki ga tracert uporabi za identifikacijo in prikaz naslova IP usmerjevalnika na tej točki poti.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tracert

4. netstat

 • Opis: Prikazuje omrežne povezave, porte in povezave, ki so ključne za razumevanje omrežnih aktivnosti.
 • Primer uporabe: netstat -an

Netstat omogoča uporabnikom, da vidijo seznam vseh aktivnih povezav (tako vhodnih kot izhodnih), porte, ki so trenutno v poslušanju (listening), statistike omrežnih protokolov (kot so TCP, UDP), in druge pomembne omrežne informacije. Uporabnik lahko s pomočjo različnih stikal (switches) prilagodi izpis informacij po svojih potrebah.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/netstat

5. nslookup

 • Opis: Orodje za iskanje DNS informacij, kot so IP naslovi povezani z domenskimi imeni.
 • Primer uporabe: nslookup google.com

Ko uporabnik izvede nslookup za določeno domeno, orodje poizveduje DNS strežnike za pridobitev informacij, kot so A zapisi (ki dodeljujejo IP naslove domenskim imenom), MX zapisi (ki določajo poštni strežnik za domeno), NS zapisi (ki navajajo DNS strežnike, odgovorne za domeno) in druge vrste DNS zapisov. nslookup lahko deluje v dveh načinih: interaktivnem in neinteraktivnem.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/nslookup

6. arp

 • Opis: Prikazuje in ureja ARP predpomnilnik, ki hrani razmerja med IP naslovi in MAC naslovi.
 • Primer uporabe: arp -a

Ko računalnik poskuša komunicirati z drugim računalnikom v lokalnem omrežju, uporabi ARP, da ugotovi MAC naslov, ki ustreza IP naslovu ciljnega računalnika. Če je razmerje med IP in MAC naslovom že v ARP predpomnilniku, ga lahko takoj uporabi. Če tega razmerja ni, računalnik izvede ARP poizvedbo v omrežju, da pridobi potrebni MAC naslov. Ko je MAC naslov pridobljen, se shrani v ARP predpomnilnik za prihodnjo uporabo.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/arp

7. route

 • Opis: Omogoča ogled in spreminjanje lokalne tabele usmerjanja.
 • Primer uporabe: route print

Tabela usmerjanja vsebuje vrsto pravil, ki določajo, preko katerih vmesnikov ali naslednjih skokov (hop) naj sistem pošlje promet za dosego določenih omrežnih destinacij. Vsak vnos v tabeli usmerjanja običajno vključuje destinacijsko omrežje, subnet masko (ki določa, kateri del naslova predstavlja omrežje in kateri del predstavlja gostitelja), naslednji skok ali vmesnik, preko katerega naj se pošlje promet, in metriko, ki določa prednost poti, če obstaja več možnih poti do iste destinacije.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/route_ws2008

8. netsh

 • Opis: Zmogljivo orodje za konfiguracijo in upravljanje omrežnih nastavitev.
 • Primer uporabe: netsh wlan show profiles

Netsh omogoča uporabnikom, da vstopijo v posebne “kontekste”, ki so povezani z različnimi omrežnimi komponentami, kot so wlan (brezžična omrežja), interface (omrežni vmesniki), firewall (požarna pregrada) in drugi. Znotraj teh kontekstov lahko uporabniki izvajajo specifične ukaze za pregled, konfiguracijo ali spreminjanje omrežnih nastavitev.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/netsh

9. getmac

 • Opis: Prikazuje MAC naslove omrežnih adapterjev.
 • Primer uporabe: getmac

Vsak omrežni adapter v računalniku ali kateri koli drugi napravi ima edinstven MAC naslov, ki omogoča omrežnim napravam, kot so usmerjevalniki in stikala, da učinkovito usmerjajo promet med napravami v lokalnem omrežju (LAN). MAC naslovi so pomembni za upravljanje omrežne varnosti, filtriranje prometa in diagnostiko omrežnih težav.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/getmac

10. pathping

 • Opis: Kombinacija ukazov ping in tracert za analizo poti do ciljnega gostitelja.
 • Primer uporabe: pathping google.com

Pathping je izjemno uporabno orodje za diagnostiko omrežnih težav, saj omogoča uporabnikom, da določijo, na katerih točkah v omrežju prihaja do zamud ali izgube paketov. To je še posebej koristno v kompleksnih omrežjih, kjer težave niso omejene na eno lokacijo ali napravo. pathping podaja informacije o vsakem skoku med izvornim in ciljnim gostiteljem, vključno s časi odziva in stopnjo izgube paketov na vsakem skoku, kar omogoča natančno lokalizacijo težav v omrežni infrastrukturi.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/pathping

11. ipconfig /flushdns

 • Opis: Briše DNS predpomnilnik, kar pomaga pri reševanju težav z dostopom do spletnih mest.
 • Primer uporabe: ipconfig /flushdns

Ko uporabniki obiščejo spletno mesto, njihov računalnik izvede DNS poizvedbo, da ugotovi IP naslov, povezan z domenskim imenom spletnega mesta. Ta informacija se začasno shrani v DNS predpomnilniku, da se prihodnje poizvedbe za isto spletno mesto lahko izvedejo hitreje. Vendar, če se IP naslov spletnega mesta spremeni ali če so bile v predpomnilniku shranjene napačne informacije, lahko to povzroči, da uporabniki ne morejo pravilno dostopati do spletnega mesta. Z brisanjem DNS predpomnilnika računalnik prisili, da izvede nove DNS poizvedbe za vse naslednje zahteve, s čimer se zagotovi, da se uporabljajo najnovejše in pravilne informacije.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig

12. ipconfig /release in /renew

 • Opis: Sprosti in obnovi IP naslov dodeljen od DHCP strežnika.
 • Primer uporabe: ipconfig /release sledi ipconfig /renew

Ipconfig /release ukaz prekine dodelitev trenutnega IP naslova za vse omrežne adapterje ali za specifičen adapter, če je to navedeno. Ko je IP naslov sproščen, računalnik začasno izgubi omrežno povezljivost, dokler mu ni dodeljen nov IP naslov.

Ipconfig /renew ukaz nato zahteva nov IP naslov za vse omrežne adapterje, ki nimajo dodeljenega IP naslova, ali za specifičen adapter, če je to navedeno. DHCP strežnik v omrežju bo nato dodelil nov IP naslov računalniku, obnovil omrežno povezljivost.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig

13. net user

 • Opis: Upravlja uporabniške račune na Windowsu.
 • Primer uporabe: net user username

Net user je ukazna vrstica orodje, ki je na voljo v operacijskih sistemih Windows in se uporablja za upravljanje uporabniških računov na računalniku. Orodje omogoča administratorjem, da ustvarjajo, spreminjajo, pregledujejo in brišejo uporabniške račune, poleg tega pa omogoča tudi konfiguracijo različnih nastavitev uporabniških računov, kot so gesla, roki veljavnosti gesel, in drugo.

https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/cc771865(v=ws.11)

14. telnet

 • Opis: Poveže se z oddaljenimi strežniki preko protokola Telnet.
 • Primer uporabe: telnet host port

Telnet je ukazna vrstica orodje, ki omogoča uporabnikom, da se povežejo z oddaljenimi strežniki preko Telnet protokola. Telnet je eden od najstarejših internetnih protokolov, ki se uporablja za vzpostavitev komunikacije z oddaljenimi napravami preko navideznega terminala. Kljub temu da je zaradi varnostnih pomanjkljivosti (kot je prenos podatkov, vključno z gesli, v nešifrirani obliki) v veliki meri nadomeščen z varnejšimi metodami, kot je SSH (Secure Shell), se Telnet še vedno uporablja za diagnostiko omrežij, upravljanje naprav v zaprtih ali zavarovanih omrežjih in za izobraževalne namene.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/telnet

15. hostname

 • Opis: Vrne ime lokalnega gostitelja (računalnika).
 • Primer uporabe: hostname

V operacijskih sistemih ime gostitelja pogosto uporabljajo omrežne storitve in aplikacije za identifikacijo in dostop do sistema. Ime gostitelja lahko nudi hitro referenco za dostop do računalnika v omrežnem okolju, ne da bi bilo treba vedeti njegov IP naslov.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/hostname

Ukazi, ki smo jih obravnavali, so ključnega pomena za vsakega omrežnega administratorja, IT strokovnjaka ali katerega koli uporabnika, ki želi imeti večji nadzor in razumevanje svojega Windows omrežnega okolja. Vsak od teh ukazov ponuja specifične funkcionalnosti, ki omogočajo globlji vpogled v delovanje omrežja, pomagajo pri diagnostiki in odpravljanju težav, ter omogočajo fino nastavitev omrežnih nastavitev.


15 ključnih omrežnih ukazov, ki jih mora poznati vsak Linux uporabnik

Omrežni Windows ukazi