V sodobnem IT svetu je obvladovanje OSI modela ključna kompetenca za vse

V digitalnem svetu, kjer podatki potujejo skozi različne medije in naprave, je ključnega pomena razumeti, kako te informacije ostanejo integritetne, varne in dostopne od izvora do cilja. Ena izmed osnov za to razumevanje je model OSI (Open Systems Interconnection). Ta model, ki ga je razvila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), služi kot univerzalni jezik za telekomunikacijske in računalniške sisteme. Zagotavlja, da lahko različne tehnologije medsebojno komunicirajo in sodelujejo, kar je nujno za delovanje sodobnega interneta in omrežij.

Model OSI (Open Systems Interconnection model) je bil zasnovan kot konceptualni okvir, ki omogoča različnim računalniškim sistemom, da komunicirajo preko omrežij, ne glede na njihovo notranjo arhitekturo ali tehnološke razlike. Sestavljen je iz sedmih plasti, vsaka z jasno določeno vlogo v procesu komunikacije. Te plasti segajo od fizične plasti, ki se ukvarja z dejanskimi fizičnimi povezavami med napravami, do aplikacijske plasti, ki omogoča interakcijo med končnimi uporabniškimi aplikacijami in omrežnimi storitvami. Vsaka plast modela OSI ima specifične naloge, kot so usmerjanje podatkov, šifriranje, sejno upravljanje in predstavitev podatkov, kar skupaj zagotavlja, da so informacije ustrezno pakirane, prenesene, razpakirane in predstavljene uporabnikom na razumljiv in varovan način.

Poleg tega model OSI služi kot univerzalni jezik za razvijalce, omogoča pa tudi boljše razumevanje in diagnosticiranje težav znotraj omrežij. Njegova univerzalnost in modularnost spodbujata interoperabilnost in integracijo med različnimi tehnološkimi rešitvami, kar je nujno za delovanje sodobnega interneta in digitalnih omrežij. Z razumevanjem delovanja in pomena vsake od sedmih plasti modela OSI lahko strokovnjaki bolje načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo kompleksne omrežne infrastrukture, ki so temelj sodobnega digitalnega sveta.

Razumevanje OSI modela je temelj digitalne komunikacije

V tem kontekstu postane jasno, zakaj je razumevanje modela OSI neprecenljivo za vsakogar, ki deluje v področju IT in telekomunikacij. Zagotavlja trdno osnovo za razvoj in implementacijo varnih, zanesljivih in učinkovitih omrežnih rešitev, ki so ključnega pomena za podporo nenehno rastočih zahtev digitalne družbe. Kot tak je model OSI ključen za zagotavljanje, da naša digitalna infrastruktura ne samo preživi, temveč tudi uspeva v dinamičnem in nepredvidljivem okolju sodobnega digitalnega sveta.

V nadaljevanju naše raziskave o modelu OSI bomo razložili njegovo sedemnivojsko arhitekturo, ki je podrobneje opisana v ITU priporočilu X.200. Ta model, ki se začne z najnižjo plastjo, plastjo 1, služi kot temelj za razumevanje strukturiranja, upravljanja in komunikacije med različnimi omrežnimi napravami in aplikacijami.

Model OSI je razdeljen na dva glavna dela: plast gostitelja (ang. host layers), ki se osredotoča na končnega uporabnika, in medijske plasti (ang. media layers), ki se ukvarjajo s prenosom podatkov skozi omrežje. Ta razdelitev omogoča boljše razumevanje in ločevanje funkcij, ki so ključne za obdelavo in prenos podatkov.

Za boljše razumevanje modela OSI in njegovih funkcij predstavljamo naslednjo tabelo, ki povzema ključne informacije o vsaki plasti, vključno s tipom protokolne enote podatkov (PDU) in osnovnimi funkcijami:

OSI referenčni model:

PlastProtokolna enota podatkov (PDU)FunkcijaTipične tehnologijePlast
7Aplikacijski podatkiVisokonivojski protokoli za omrežne storitveProtokoli visoke ravni: HTTP, FTP, SMTP, SNMP, PoP3, DNS, DHCP, BGP,…Plast gostitelja
6Predstavitvena enota (PDU)Prevajanje podatkov med aplikacijo in omrežjem; vključuje kodiranje znakov, kompresijo podatkov in šifriranje/dešifriranjeProtokoli predstavitvene plasti: SSL/TLS, MIME, Tekst (ASCII, ECBDIC), JPEG, PNG, MPEG, MIDI, TIFF, AVI, MP4, RTP,…Plast gostitelja
5Sejna enota (PDU)Vzpostavljanje, vzdrževanje in prekinitev komunikacijskih sejProtokoli sejne plasti: NetBIOS, SIPPlast gostitelja
4Transportni segmentZanesljiv prenos podatkov med dvema vozliščema; vključuje segmentacijo, potrditev in multipleksiranjeProtokoli transportne plasti glavna predstavnika: TCP in UDP, QUIC, OSPF, EIGRP, ICMP, GRE, IGMP,…Plast gostitelja
3PaketUsmerjanje podatkov med omrežji; vključuje naslavljanje, usmerjanje in nadzor prometaProtokoli omrežne plasti: IPv4 in IPv6 umrle tehnologije kot sta IPX, Apple Talk ISDN in X.25 ter vsakdanji ARP protokol čeprav velika večina temu oporeka, da gre za L2 ali največ za L2.5 protokolMedijska plast
2OkvirPovezava podatkov v fizično omrežjePovezovalne tehnologije: Ethernet, PPP, Frame Relay in že umrli ATMMedijska plast
1BitPrenos surovih bitnih tokov po fizičnem medijuFizične tehnologije: Baker, optična vlakna, brezžične tehnologijeMedijska plast
Tabela OSI model razdeljena na gostiteljsko in medijsko plast

Tabelarna predstavitev ponuja celovit pregled modela OSI, vključno s funkcijami, protokolnimi enotami podatkov in tipičnimi tehnologijami, ki so povezane z vsako plastjo. Z vključitvijo teh dodatnih informacij o tehnologijah se omogoči boljše razumevanje praktične uporabe modela OSI in kako različne tehnologije delujejo skupaj za omogočanje zanesljivega, varnega in učinkovitega prenosa podatkov v omrežnih sistemih. V nadaljevanju bomo razčlenili vsak posamezen sloj:

1. Fizični sloj: Osnove komunikacije

Fizični sloj predstavlja temelj OSI modela. Tu se digitalni biti (0 ali 1) pretvorijo v fizične signale, kot so:

 • Električni impulzi: Uporabljajo se v kabelskih omrežjih (npr. Ethernet).
 • Svetlobni žarki: Uporabljajo se v optičnih omrežjih (npr. optična vlakna), ki omogočajo hitrejši prenos podatkov na daljše razdalje.
 • Elektromagnetni valovi: Uporabljajo se v brezžičnih omrežjih (npr. Wi-Fi).

Vsak od teh medijev ima svoje prednosti in slabosti:

 • Baker: Primeren za kratke razdalje in zanesljivost, vendar omejen s hitrostjo.
 • Optika: Omogoča visoke hitrosti in dolge razdalje, vendar je dražja tehnologija.
 • Brezžični: Ponuja mobilnost, vendar je dovzeten za motnje in ima nižjo varnost.

Izbira medija je odvisna od specifičnih potreb in omejitev omrežja.

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_layer

2. Sloj podatkovne povezave: Upravljanje povezav

Na tem sloju se podatki:

 • Paketirajo v okvirje: Manjše enote podatkov z naslovi in kontrolnimi informacijami.
 • MAC naslovi: Unikatni naslovi naprav za prepoznavanje v lokalnem omrežju.
 • Varujejo pred napakami: Z uporabo preverjanja redundance (npr. CRC).

Tehnologije, kot so Ethernet, PPP in Frame Relay, delujejo na tem sloju in zagotavljajo zanesljiv prenos podatkov med neposredno povezanimi napravami.

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_layer

3. Omrežni sloj: Naslovi in usmerjanje

Na omrežnem sloju se:

 • Uporabljajo logični naslovi: IP naslovi za globalno identifikacijo naprav v omrežju.
 • Določa pot prenosa: Routenje paketov do pravilnega cilja preko različnih omrežij.
 • Uporabljajo protokoli: IP, ICMP, IPsec za učinkovito in varno prenašanje podatkov.

Ta plast je ključna za delovanje interneta, saj omogoča komunikacijo med napravami po vsem svetu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_layer

4. Transportni sloj: Zanesljivost in nadzor pretoka

Transportni sloj zagotavlja:

 • Zanesljiv prenos podatkov: TCP protokol zagotavlja potrditev prejema in ponovno pošiljanje izgubljenih paketov.
 • Nadzor pretoka: UDP protokol omogoča hitrejši prenos, a brez garancije za dostavo vseh paketov.
 • Segmentacijo in ponovno sestavljanje podatkov: Dolga sporočila se razdelijo na manjše dele za lažji prenos in nato ponovno sestavijo na cilju.

Izbira protokola je odvisna od potreb aplikacije, kjer je pomembna bodisi hitrost ali zanesljivost.

https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_layer

5. Sloj seje: Upravljanje komunikacije

Na tem sloju se:

 • Vzpostavljajo, vzdržujejo in prekinjajo povezave med aplikacijami.
 • Ureja dialog med aplikacijami: Sinhronizacija in koordinacija med procesi.
 • Uporabljajo protokoli: NetBIOS, SMB za vzpostavljanje omrežnih delitev in dostop do oddaljenih virov.

Ta plast je pomembna za aplikacije, ki zahtevajo tesno sodelovanje, kot so spletni klepeti, prenosi datotek in oddaljeni dostop.

https://en.wikipedia.org/wiki/Session_layer

6. Predstavitveni sloj: Prevajanje podatkov

Predstavitveni sloj se ukvarja z:

 • Formatom podatkov: Pretvarjanje podatkov iz ene oblike v drugo (npr. šifriranje, stiskanje).
 • Reprezentacijo podatkov: Unicode za enotno kodiranje znakov.
 • Kriptoniteto: SSL/TLS za varno šifriranje podatkov.

Ta plast poskrbi, da se podatki pravilno razumejo in interpretirajo ne glede na platformo ali programsko opremo, ki jo uporabljata pošiljatelj in prejemnik.

https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_layer

7. Aplikacijski sloj: Vmesnik do uporabnika

Na vrhu OSI modela je aplikacijski sloj, ki:

 • Ponuja vmesnik za uporabnike: HTTP, FTP, SMTP za dostop do omrežnih storitev in virov.
 • Podpira različne aplikacije: E-pošta, spletni brskalniki, programi za klepet.
 • Usklajuje delovanje spodnjih slojev: Zagotavlja funkcionalnost za delovanje aplikacij.

Ta plast je neposredno vidna uporabnikom in predstavlja osnovo za vse sodobne omrežne aplikacije.

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_layer

Priporočam ogled YouTube kanala ByteByteGo, kjer so v kratkih video animacijah s pomočjo grafičnih prikazov protokoli predstavljeni še bolj preprosto in razumljivo.

Kanal ByteByteGo na YouTubu razloži OSI model ter ostale protokole v kratkih, animiranih videoposnetkih.


TCP/IP za 21. stoletje: Posodobitev OSI za sodobna omrežja

TCP/IP, ki že dolgo predstavlja temelj interneta, se vse bolj sooča z izzivi, ki jih prinašajo sodobna omrežna okolja. Med te izzive sodijo povečana mobilnost uporabnikov in naprav, ki zahteva bolj dinamično upravljanje z IP naslovi in izboljšane protokole za podporo mobilnosti, ter vedno večje grožnje kibernetske varnosti, ki zahtevajo robustnejše šifriranje in mehanizme avtentikacije. Prav tako naraščajoča prevlada oblačnih storitev kliče po bolj prilagodljivih in skalabilnih omrežnih arhitekturah.

Sodobne tehnološke zahteve in hitra evolucija digitalnih omrežij spodbujajo razmislek o posodobitvi temeljnega modela TCP/IP, da bi bolje ustrezal potrebam naslednje generacije interneta. Vedno več je pobud za prenovo TCP/IP, ki ciljajo na izboljšanje njegove učinkovitosti, varnosti in skalabilnosti, da bi se spoprijeli z izzivi, kot so masovna povezljivost, Internet stvari (IoT), napredne omrežne varnostne grožnje in potreba po bolj dinamičnih omrežnih arhitekturah.

Te iniciative si prizadevajo za razvoj “TCP/IP za 21. stoletje”, ki bi naslovil omenjene izzive z inovativnimi rešitvami, kot so napredni protokoli za upravljanje zastojev, izboljšane metode za šifriranje in avtentikacijo ter podporo za nove omrežne tehnologije. Namen teh prizadevanj je zagotoviti, da bo omrežna infrastruktura zmožna podpirati rastoče zahteve digitalnega sveta in omogočiti bolj povezano, varno in učinkovito prihodnost interneta.

Ključne značilnosti “TCP/IP za 21. stoletje” vključujejo:

 • Preprosta arhitektura: Zmanjšanje kompleksnosti z zmanjšanjem števila plasti v primerjavi z modelom OSI, kar olajšuje upravljanje.
 • Programsko opremljena določena omrežja (SDN): Uvedba centraliziranega nadzora in dinamičnega programiranja omrežnih funkcij za večjo prilagodljivost in učinkovitost.
 • Povečana varnost: Vgrajeni varnostni mehanizmi na vseh ravneh modela, kar zagotavlja temeljito zaščito pred kibernetskimi grožnjami.
 • Podpora za IPv6: Omogočanje večjega naslovnega prostora za boljše upravljanje naprav in izboljšano podporo za internet stvari (IoT).
 • Podpora za mobilnost: Vključitev protokolov, ki omogočajo brezhibno delovanje v brezžičnih omrežjih, kot so LTE in 5G, kar zagotavlja stalno povezljivost mobilnih naprav.

Prednosti “TCP/IP za 21. stoletje” obsegajo:

 • Prilagodljivost: Model je zasnovan tako, da se lahko hitro prilagaja novim tehnologijam in spreminjajočim se potrebam omrežij.
 • Enostavnost uporabe: Zmanjšana kompleksnost omogoča lažje upravljanje in vzdrževanje omrežij.
 • Izboljšana varnost: Integrirani varnostni protokoli in mehanizmi zagotavljajo boljšo zaščito pred naraščajočimi kibernetskimi grožnjami.
 • Scalability: Podpora za širši spekter naprav in povečanje zmogljivosti interneta, kar omogoča širšo uporabo in večjo dostopnost.

Stanje “TCP/IP za 21. stoletje”:

Trenutno je “TCP/IP za 21. stoletje” še vedno v zgodnji fazi razvoja in ni povsem široko sprejet. Kljub temu so nekatere komponente tega koncepta, kot so SDN in IPv6, že uveljavljene v sodobnih omrežjih. Pričakuje se, da bo prihodnost interneta verjetno sledila hibridnemu modelu, ki bo združeval elemente tradicionalnega modela TCP/IP, OSI modela in novejših inovacij, da bi tako zadostili nenehno rastočim zahtevam digitalne dobe. Pomembno je, da se omrežne arhitekture nenehno razvijajo in posodabljajo, da lahko učinkovito podprejo sodobne digitalne ekosisteme in tak je protokol QUIC.

Googleov protokol QUIC: Inovacija za sodobni internet 21. stoletja

Googleov protokol Fast UDP Internet Connections (QUIC) je odličen primer sodobnih inovacij, ki se lotevajo izzivov interneta 21. stoletja. Njegov cilj je odpraviti nekatere omejitve tradicionalnih protokolov, kot sta TCP in UDP. Protokol QUIC, ki ga je sprva razvil Google, zdaj pa ga je standardiziral Internet Engineering Task Force (IETF) v okviru svoje pobude, je transportni protokol, zasnovan za:

Prednosti QUIC-a:

 • Hitrejši prenosi: Zmanjšanje zakasnitve omogoča hitrejše nalaganje spletnih strani, pretakanje videa in druge spletne dejavnosti.
 • Izboljšana varnost: Vgrajeno šifriranje ščiti podatke pred radovednimi očmi in spletnimi vdori.
 • Manjša obremenitev omrežja: Zmanjšana režija in učinkovitejše upravljanje z viri pripomoreta k zmanjšanju obremenitve omrežja.
 • Združljivost s starejšimi protokoli: QUIC se lahko dinamično prevaja v TCP in UDP, kar omogoča uporabo z obstoječo infrastrukturo.

Stanje implementacije:

 • Protokol QUIC je bil standardiziran decembra 2023 s strani IETF in postal uradni standard.
 • Že ga implementirajo brskalniki Chrome, Firefox in Edge.
 • Uporablja se v storitvah Google, kot so YouTube in Gmail.
 • Vedno več ponudnikov storitev v oblaku in omrežnih naprav uvaja podporo za QUIC.

Prihodnost QUIC-a:

QUIC se hitro uveljavlja kot ključni protokol za sodobni internet. Njegova sposobnost reševanja izzivov, s katerimi se soočajo tradicionalni protokoli, ga uvršča med vodilne tehnologije, ki bodo oblikovale prihodnost spletnih komunikacij.

Viri:


Imate težave z omrežno opremo? Iščete cenovno ugodno rešitev z naprednimi VLAN konfiguracijami in robustnimi varnostnimi nastavitvami?

Ne iščite dlje!

Naša ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala:

 • Izbrati ustrezno omrežno opremo za vaše potrebe in proračun.
 • Nastaviti VLAN skupine za ločevanje prometa in optimizacijo delovanja.
 • Implementirati napredne varnostne ukrepe za zaščito vašega omrežja.
 • Zagotoviti brezhibno delovanje vašega omrežja.

Za brezplačno posvetovanje in ponudbo nas kontaktirajte že danes!

Brez OSI modela ni IT-ja