15 ključnih omrežnih ukazov, ki jih mora poznati vsak Linux uporabnik

V svetu Linuxa je razumevanje omrežnih ukazov ključno za vsakogar, ki želi učinkovito upravljati in diagnosticirati omrežja. Ti ukazi vam pomagajo razumeti, kako vaš sistem komunicira z drugimi napravami, ter odkrivati in reševati težave. Predstavljamo vam 15 najpogostejših omrežnih ukazov, ki bi jih moral poznati vsak Linux uporabnik. Z vajo in učenjem boste postali mojster omrežnih ukazov v Linuxu in z lahkoto upravljali svoja omrežja. Nazaj na prvih 5 ukazov.

11. iwconfig – Konfiguracija brezžičnih omrežij

Iwconfig je orodje za konfiguracijo brezžičnih omrežnih vmesnikov, podobno kot ifconfig, vendar posebej zasnovano za brezžična omrežja. Z iwconfig lahko nastavite in prikažete nastavitve brezžičnih vmesnikov, kot so SSID (ime omrežja), varnostni ključi, moč signala in drugi specifični parametri, povezani z brezžičnim povezovanjem.

iwconfig wlan0 essid “MyNetwork” key s:myPassword

Ta ukaz nastavi brezžični vmesnik wlan0 na povezovanje z brezžičnim omrežjem imenovanim “MyNetwork” in uporabi varnostni ključ “myPassword”. Parameter essid določa ime (SSID) brezžičnega omrežja, s katerim se želite povezati, medtem ko key določa varnostni ključ, potreben za dostop do tega omrežja. Prefix s: pred ključem pomeni, da je ključ podan kot niz (string).

Iwconfig omogoča tudi pregled trenutnih nastavitev brezžičnega vmesnika, kot so kakovost signala, stopnja prenosa podatkov in še več. Za prikaz trenutnih nastavitev za vse brezžične vmesnike lahko uporabite ukaz brez dodatnih parametrov:

iwconfig

Čeprav iwconfig ostaja uporaben za osnovno konfiguracijo in diagnostiko brezžičnih omrežij, se v novejših distribucijah Linuxa pogosto uporabljajo naprednejša orodja, kot sta iw in nmcli (NetworkManager command line interface), ki ponujata večjo funkcionalnost in boljše upravljanje brezžičnih povezav.

Zmožnost ročne konfiguracije brezžičnih omrežij preko iwconfig je še vedno dragocena, zlasti v situacijah, kjer grafični uporabniški vmesniki niso na voljo ali v scenarijih avtomatizacije, kjer je potrebno nastaviti brezžične povezave preko skript.

https://www.geeksforgeeks.org/iwconfig-command-in-linux-with-examples/

12. nmcli – Upravljanje omrežij z ukazno vrstico

Nmcli (NetworkManager Command Line Interface) je orodje za upravljanje omrežij, ki je del NetworkManagerja. Omogoča lažje upravljanje omrežnih povezav in nastavitev preko ukazne vrstice, kar je še posebej koristno v okoljih brez grafičnega uporabniškega vmesnika ali za avtomatizacijo omrežnih nalog.

nmcli d wifi connect MyNetwork password myPassword

Ta ukaz se poveže z brezžičnim omrežjem z imenom “MyNetwork”, pri čemer uporabi geslo “myPassword” za avtentikacijo. Nmcli omogoča izvedbo širokega spektra nalog povezanih z omrežjem, vključno z vzpostavljanjem brezžičnih povezav, konfiguracijo IP naslovov, upravljanjem statičnih poti, preklapljanjem med omrežnimi profili in še veliko več.

Poleg upravljanja brezžičnih povezav nmcli omogoča tudi upravljanje žičnih povezav, VPN povezav, prikazovanje trenutnega stanja omrežnih vmesnikov, iskanje in povezovanje z novimi brezžičnimi omrežji, ter konfiguracijo naprednih omrežnih nastavitev.

Nmcli je zelo močno orodje, ki omogoča natančno kontrolo nad omrežnimi nastavitvami sistema in je idealno za napredne uporabnike in sistemske administratorje. Njegova sposobnost, da lahko upravlja z vsemi aspekti omrežnih povezav, ga naredi nepogrešljivega v orodjarni Linux uporabnikov.

Za prikaz trenutno aktivnih povezav lahko uporabite ukaz:

nmcli connection show

Ta ukaz prikaže seznam vseh konfiguriranih in trenutno aktivnih omrežnih povezav.

Za iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij na določenem vmesniku lahko uporabite ukaz:

nmcli device wifi list

Ta ukaz prikaže seznam vseh brezžičnih omrežij, ki so trenutno zaznana s strani vaše naprave. Nmcli je zaradi svoje fleksibilnosti in zmogljivosti postal standardno orodje za upravljanje omrežij na Linux sistemih, ki uporabljajo NetworkManager.

https://www.geeksforgeeks.org/nmcli-command-in-linux-with-examples/

13. nmap – Omrežno skeniranje

Nmap (Network Mapper) je orodje za omrežno raziskovanje in varnostni pregled, ki je nepogrešljivo za omrežne administratorje, varnostne strokovnjake in vsakogar, ki želi razumeti, kaj se dogaja v njihovem omrežju. Zmožen je odkriti naprave v omrežju in analizirati, katere storitve in vrata so odprta, kar omogoča poglobljeno razumevanje omrežne infrastrukture in potencialnih varnostnih ranljivosti.

nmap -v -A google.com

Ta ukaz izvede napredno skeniranje na domeni google.com, vključno z odkrivanjem različice storitev (-A za agresivno skeniranje, ki vključuje detekcijo operacijskega sistema, različic storitev, izvajanje skriptov NSE in traceroute), medtem ko -v omogoča podrobnejši izpis (verbose output).

Nmap lahko uporabljate za različne namene, vključno z:

  • Odkrivanjem naprav na omrežju: nmap 192.168.1.0/24 za skeniranje celotnega podomrežja.
    Preverjanjem odprtih vrat na posamezni napravi: nmap -p 1-65535 192.168.1.1 za skeniranje vseh vrat na napravi z IP-jem 192.168.1.1.
  • Detekcijo operacijskih sistemov in storitev, ki tečejo na odprtih vratih: nmap -O 192.168.1.1 ali nmap -sV 192.168.1.1.
  • Preverjanje varnostnih ranljivosti z uporabo Nmap skriptnega pogona (NSE): nmap –script=vuln 192.168.1.1.
  • Nmap je izjemno prilagodljiv, z velikim številom parametrov in možnosti, ki omogočajo natančno prilagoditev skeniranja potrebam uporabnika. Z njegovo pomočjo lahko izvajate od osnovnih do zelo kompleksnih in ciljno usmerjenih skeniranj omrežja, kar ga naredi eno izmed najmočnejših orodij za omrežno diagnostiko in varnostne preglede.

Za uspešno in odgovorno uporabo NMAP je pomembno, da se vedno držite pravnih in etičnih smernic ter izvajate skeniranje samo na omrežjih, za katera imate dovoljenje.

https://www.geeksforgeeks.org/nmap-command-in-linux-with-examples/

14. route – Upravljanje usmerjevalnih tabel

Route je orodje, ki se uporablja za ročno dodajanje ali odstranjevanje poti v usmerjevalni tabeli operacijskega sistema. To omogoča natančno kontrolo nad tem, kako se podatki pošiljajo in prejemajo v omrežju, kar je še posebej koristno v kompleksnih omrežnih konfiguracijah ali pri odpravljanju težav z omrežjem.

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1

Ta ukaz dodaja statično pot v omrežje. Specifikacija -net 192.168.1.0 določa ciljni omrežni naslov, netmask 255.255.255.0 določa subnet masko, ki se uporablja za to omrežje, in gw 192.168.1.1 določa naslov prehoda (gateway), preko katerega naj se promet za to omrežje usmerja. Ta ukaz omogoča, da se ves promet, namenjen omrežju 192.168.1.0/24, pošilja preko usmerjevalnika na naslovu 192.168.1.1.

Upravljanje usmerjevalnih tabel z orodjem route omogoča administratorjem omrežij, da natančno določijo, kako naj se omrežni promet usmerja znotraj lokalnega omrežja ali med več omrežji. To je še posebej pomembno v situacijah, kjer je potrebno zagotoviti optimalno usmerjanje prometa ali izolirati določene segmente omrežja.

Orodje route omogoča tudi pregled obstoječih usmerjevalnih pravil, kar lahko storite z ukazom:

route -n

Ta ukaz prikaže tabelo usmerjanja z IP naslovi, subnet maskami in prehodi, pri čemer uporabi numerični format za naslove, da se izogne zamudam, ki so posledica iskanja imen gostiteljev (DNS lookup).

Čeprav je route zelo uporabno orodje za upravljanje statičnega usmerjanja, se v novejših različicah Linuxa pogosto uporablja bolj sodobno orodje ip iz paketa iproute2 za podobne naloge, saj nudi večjo funkcionalnost in boljšo integracijo z naprednimi omrežnimi funkcijami Linuxa.

https://www.geeksforgeeks.org/route-command-in-linux-with-examples/

15. tcpdump – Zajem omrežnega prometa

Tcpdump je zmogljivo orodje za analizo omrežnega prometa, ki omogoča zajemanje in prikazovanje paketov, ki prehajajo skozi omrežni vmesnik. Uporablja se za diagnostiko omrežnih težav, varnostno nadziranje in splošno razumevanje omrežnega prometa. Zmožnost prikaza surovih podatkov paketov v realnem času ali shranjevanje teh podatkov za poznejšo analizo naredi tcpdump nepogrešljivo orodje za omrežne strokovnjake.

tcpdump -i eth0

Ta ukaz zažene tcpdump za zajemanje vsega prometa, ki prehaja čez omrežni vmesnik eth0. Parameter -i določa vmesnik, na katerem bo tcpdump poslušal. Brez specifikacije dodatnih filtrov, ta ukaz zajame vsak paket, ki pride do ali odide z vmesnika, kar omogoča natančen vpogled v omrežno komunikacijo.

Tcpdump podpira različne možnosti in filtre za omejevanje zajema na določene vrste prometa. Na primer, lahko se omeji zajem na pakete, ki ustrezajo določenim IP naslovom, protokolom (npr. TCP, UDP), vratom ali kombinacijam teh kriterijev. To omogoča uporabnikom, da se osredotočijo na specifične segmente prometa, ki so za njih najbolj relevantni.

Primer filtra:

tcpdump -i eth0 port 80

Ta ukaz zajame ves promet, ki prehaja čez eth0 in je povezan s HTTP prometom (privzeto na vratih 80).

Za shranjevanje zajetega prometa za poznejšo analizo lahko uporabite parameter -w, ki omogoča tcpdump, da zapiše podatke v datoteko, npr.:

tcpdump -i eth0 -w promet.pcap

To shrani ves promet, ki prehaja čez eth0, v datoteko promet.pcap, ki jo lahko nato analizirate z orodji, ki podpirajo format pcap, kot je Wireshark.

Tcpdump je močno orodje, ki zahteva poglobljeno razumevanje omrežnih protokolov in struktur paketov za učinkovito uporabo. Kljub temu njegova fleksibilnost in moč zagotavljata, da ostaja ključno orodje v orodjarni omrežnih in varnostnih strokovnjakov.

https://www.geeksforgeeks.org/tcpdump-command-in-linux-with-examples/


Tcpdump ukaz v akciji

Vsak od teh 15 Linux omrežnih ukazov je močno orodje v pravih rokah. Z razumevanjem, kako jih uporabiti, lahko izboljšate svoje omrežne diagnostične sposobnosti in postanete bolj vešči pri upravljanju Linux sistemov. Če ste novi v Linuxu ali omrežjih, začnite z osnovami in postopoma dodajajte več orodij v svoj repertoar. Svet Linuxa je poln možnosti za učenje in izboljšanje.

Omrežni Linux ukazi 3/3